تعداد بازديد: 1183 بار
 در مجموع 5 راي

من ناشنوا هستم

نویسنده: جنیفر مور- مالینوسمترجم: الهام اسدی
رنگ: رنگیتعداد صفحه: 36تاريخ انتشار: 1389انتشارات: انتشارات تیمور زادهگروه سنی: " ب و ج "  
دارای امتیاز از 5 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)