تعداد بازديد: 1165 بار
 در مجموع 7 راي

برنده شدن همه چیز نیست!

نویسنده: جنیفر مور مالینوسمترجم: الناز محمدپور
رنگ: رنگیتعداد صفحه: 36تاريخ انتشار: 1389انتشارات: انتشارات تیمور زادهگروه سنی: " ب و ج "  
دارای امتیاز از 7 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)