تعداد بازديد: 14100 بار
 در مجموع 722 راي

مجموعه احادیث
سفارش در مورد دختران

(سفارش در مورد دختران)
 

روزی به رسول خدا صلی الله علیه و آله مژده دادند
 
که دختری به دنیا آمده است. پیامبر در آن حال به صورت یاران نگاه کرد، چهره در هم کشیده شد بودند. پیامبر به آنان فرمود: ما لَکُم رِیحانَة، اَشُمُّها وَ رِزقُها عَلَی الله شما را چه می شود؟ چرا ناراحت شدید؟ این دختر گلی است خوش بو که بویش را احساس می کنم و روزی اش نیز بر خداست.(مکارم الاخلاق- ص 219)

روزی مردی صاحب نوزاد دختری شد، امام صادق علیه السلام دید مرد سخت عصبانی و خشمگین است.فرمود:

چه می اندیشی؟ اگر خداوند به تو وحی می فرستاد و می فرمود: من برایت انتخاب کنم یا خودت انتخاب میکنی چه می گفتی؟ گفت: عرض می کردم: خدایا به هر آنچه تو برایم برگزینی راضیم. حضرت فرمود: خدا برای تو همین نوزاد دختر را انتخاب کرده است. سپس حضرت فرمود: آن کودک که به دستان آن مرد عالم در سفر با حضرت موسی، کشته شد که در قرآن مجید داستانش آمده است( فَاَرَدنا اَن یُبدلَهُا رَبُهُّما خیراً مِنهُ زکوةً وَ اَقرَبُ رَحماً)سوره کهف،آیه 81 خداوند به جای آن پسرک دختری به آن عطا کرد که از نسل خویش هفتاد پیامبر به دنیا آورد.(عدة الداعی- ص 80)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

هرکس وارد بازار شود و تحفه و هدیه ای برای خانواده خود بخرد مانند کسی که صدقه ای بر گروهی نیازمند برده باشد. و اگر خواست آنچه را که به خانه برده بین آن تقسیم کند از دختران شروع کند.زیرا هر که دختر خود را خوشحال کند همانند آن کسی است که بنده ای را از اولاد اسماعیل آزاد کرده باشد. وهر کس سبب شادمانی فرزندی شود مثل آن است که از ترس خدا گریسته باشد و هر کس از خوف خدا اشک بریزد خداوند او را به بهشت های پر نعمت خویش داخل می گرداند.(مکارم الاخلاق- ص 221)


  
دارای امتیاز از 722 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)