تعداد بازديد: 2519 بار
 در مجموع 4 راي

مصادیق آزار جنسی کودکان چیست

تاريخ انتشار: 8مهر92منبع : فارس

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس، الهام شیرازی، فوق تخصص روانپزشکیکودک و نوجوان و سخنران پنل رفتار با کودک در حاشیه دومین سمینار سالیانهکودک بدحال گفت: سوءرفتار همان کودک آزاری است که می‌تواند به صورت غفلت،سوء رفتار فیزیکی، سوء رفتار عاطفی و سوء رفتار جنسی بروز پیدا کند.

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفت: نادیده گرفتن یا غفلت از کودک می‌تواند خود دارای دو جنبه فیزیکی و عاطفی باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران تصریح کرد: نیازهایکودک اعم از لباس و پوشاک مناسب، غذا و خوراک، محل زندگی امن، مدرسه، آموزشو پرورش از جمله جنبه‌های فیزیکی است که اگر برآورده نشود می‌توان گفتغفلت فیزیکی رخ داده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: نیاز به حمایت روانی،محبت؛ همچنین پرورش اخلاقی و روانی کودک از جمله نیازهای عاطفی کودک است کهاگر این نیازها و حمایت ها انجام نشود به غفلت روانی از کودک منجر می‌شود.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت و روان تصریح کرد: سوء رفتار فیزیکی باکودک می‌تواند با مسائلی همچون کتک، لگد، هل دادن، نیشگون و سوزاندن بدنعنوان شود و به طور کلی هر چیز دردناک بدنی یا آسیب‌زا می‌‌تواند سوء رفتارجسمی یا فیزیکی محسوب شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر کودک را در شرایطی قرار دهیم که آسیب ببیندمثلاً کودک را در ارتفاع بلند قرار بدهیم که احتمال افتادنش باشد یا اینکهظرف داغی را پیش کودک بگذاریم که احتمال سوزاندن کودک باشد این موارد نیزمصداق سوء رفتار فیزیکی هستند.

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفت: همچنین اگر شاهد باشیم که کودک درمعرض آسیب است و وی را نجات ندهیم این نمونه هم مصداق سوء رفتار فیزیکیاست.

متخصص اعصاب و روان تصریح کرد: سوء رفتار عاطفی نیز می‌‌تواند در مسائلیچون توهین، تحقیر، فحش و ناسزا و حرف‌هایی از جنس تهدید و ترس بروز پیداکند؛ همچنین اگر دست و پای کودک را ببندیم که تکان نخورد این نمونه هم یکنوع سوء رفتار عاطفی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: اگر کودک در معرضخشونت قرار بگیرد یا اینکه صحنه‌های خشن فیلم‌ها، مراسم اعدام، دعواهایخیابانی و صحنه‌های ناراحت کننده و ترس آور را ببیند این نمونه‌ها نیز سوءرفتار عاطفی به شمار می‌آیند.

وی افزود: دعواهای پدر و مادر و نزدیکان با هم نیز مصداق سوء رفتار عاطفی‌اند.

عضو هیئت مدیره انجمن روانپزشکان کودک و نوجوان ایران تصریح کرد: سوءرفتار جنسی می‌تواند اعم از نگاه جنسی، لمس، دست کشیدن تا هرگونه رفتارجنسی توسط یک فرد بزرگتر با کودک باشد.

وی افزود: ممکن است هیچ گونه رفتار جنسی با کودک انجام نشود اما کودک درمعرض رفتارهای جنسی باشد یعنی یا شاهد این رفتارها باشد یا اینکه فیلم وعکس رفتارهای جنسی را ببیند که در محدوده سنی کودک نیست که این نمونه‌هانیز مصداق سوء رفتار جنسی هستند.

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ادامه داد: سوء رفتار جنسی می‌‌تواندبین دو کودک که هر دو زیر 18 سال هستند و یکی از آنها حداقل 4 سال بزرگترباشد انجام پذیرد.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بهداشت و روان تصریح کرد: غفلت اعم از عاطفی وفیزیکی 60 تا 70 درصد سوء رفتار با کودکان را تشکیل می‌دهد و سوء رفتارفیزیکی 20 درصد و سوء رفتار جنسی نیز 10 درصد آمار کلی را به خود اختصاصمی‌دهند.

شیرازی ادامه داد: ممکن است کودک در معرض همه این سوء‌رفتارها و کودکآزاری‌ها قرار بگیرد چرا که اگر پدر و مادر با هم دعوا کنند کودک دچار سوءرفتار عاطفی می‌شود و در ادامه چون والدین عصبانی هستند کودک را کتکمی‌زنند یا به او ناسزا می‌گویند یا به مسائل روحی و روانی کودک توجهنمی‌کنند و غفلت و سوء رفتار فیزیکی نیز در مورد کودک اعمال می‌شود.

متخصص اعصاب و روان ادامه داد: در خانواده‌های پر جمعیت و خانواده‌هایی کهبیش از 3 فرزند دارند انواع اختلال‌های روانی و سوء رفتار با کودکان دیدهمی‌شود که در این بین خانواده‌های کم فرزند کمترین سوء رفتار را با کودکدارند.

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان افزود: بیشترین موارد سوء رفتار باکودکان را مراقبان اصلی کودک اعم از پدر و مادر یا جانشین والد یا نزدیکانانجام می‌دهند و  10 تا 20 درصد سوء رفتارها را غریبه‌ها انجام می‌دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران تصریح کرد: بیشتر کودکانی که درمعرض سوء رفتار هستند از اختلال‌های جسمی و روانی رنج می‌برند؛ همچنینهرگونه اختلال جسمی یا روانی والدین به همراه فقر و بیکاری و عدم شناختنیازهای سنی کودک و بلد نبودن مهارت فرزند پروری در خانواده‌های دارای سهفرزند به بالا می‌تواند زمینه سوء رفتار با کودکان را بیش از پیش ایجادکند.

 

  
دارای امتیاز از 4 رأی
(عدد بالاتر برای عنوان بهتر)

lexapro side effects timeline

lexapro side effects

cheap sertraline

buy sertraline uk

symbicort generico

symbicort inhaler dosage

abortion pill over the counter in usa

order abortion pill online usa

sertraline without prescription

buy sertraline uk

lexapro side effects in women

lexapro side effects sweating online lexapro side effects in women

symbicort generic canada

symbicort inhaler generic tourette-zentrum.de symbicort inhaler dosage

buy sertraline canada

sertraline purchase redirect buy sertraline canada

naltrexone buy

buy naltrexone

buy naltrexone online india

buy naltrexone without prescription go

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone

how to buy naltrexone

how to buy naltrexone go

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana read here

purchase abortion pill online

name of abortion pill in u fiorentina.info

buy abortion pill

buy cheap abortion pill click here

buy cheap abortion pill

abortion pill link

abortion pill online

abortion pill online

zyrtec

zyrtec onderdewatertoren.nl

deltasone

deltasone read here

minoxidil

minoxidil esasolutions.sk

protonix

protonix go

risperdal

risperdal beerotor.de

kamagra

kamagra

buy naltrexone 3mg

where to buy naltrexone

augmentin

augmentin vlcrespeto.com

prevacid

prevacid blog.frenchmarketing.co.uk

prilosec

prilosec positive-dogtraining.co.uk

nitrostat

nitrostat go

elavil

elavil aethelruna.co.uk

diclofenac

diclofenac link

arimidex

arimidex

effexor

effexor vervietoise.be

detrol

detrol

janumet

janumet link

champix

champix 3xi.dk

tofranil

tofranil open

cozaar

cozaar artofcaring.co.uk

nolvadex

nolvadex nolife.gr

questran

questran link

zithromax

zithromax redirect

abortion clinics downey ca

abortion clinics downey ca

abortion clinic bridgeton mo

abortion clinic bridgeton mo redirect

benadryl and pregnancy nausea

benadryl pregnancy rating

melatonin and pregnancy category

melatonin pregnancy third trimester dollas.dk

free abortion pill

how much is an abortion pill

fluoxetine 20mg

fluoxetine 20mg capsules

naltrexone buy online

buy naltrexone online

benadryl and pregnancy third trimester

benadryl pregnancy nhs blog.lppinsonneault.com

where to buy abortion pill in usa

abortion pill over the counter in usa

prozac online buy

where to buy prozac poddracimkamenem.cz

cialis coupons free

prescription discounts cards

weed melatonin levels

melatonin and weed

buy prozac without a prescription

prozac to buy click here

buy naltrexone online india

buy naltrexone online usa dadm.dk

where to buy low dose naltrexone

buy low dose naltrexone online blogin.fulltimejobs.com

prozac buy online

buy prozac uk blogs1.welch.jhmi.edu

symbicort asthma dose

symbicort generic equivalent hgis.cartomatic.pl

mixing adderall and weed

mixing zoloft and weed open

buscopan prezzo

buscopan ciclo click here

history of abortion

when was abortion legalized click

prednisolon

prednisolon 5 mg francescocutolo.it

citalopram alcohol anxiety

citalopram and alcohol

seroquel 50

seroquel

otc albuterol substitute

over the counter albuterol news.bs.kg

viagra prodej cena

viagra

augmentin generico prezzo

augmentin torrino

mixing xanax and weed

mixing lexapro and weed mirkamali.ir

augmentin prezzo

augmentin sciroppo mha.dk

mixing adderall and weed

mixing adderall and weed

is naltrexone and naloxone the same thing

morphine with naltrexone and naloxone

potency of naloxone and naltrexone

is naltrexone and naloxone the same thing sharpfellows.com

mixing weed and adderall

mixing ibuprofen and weed

duloxetine and alcohol

duloxetine side effects uk

cialis generico forum

tadalafil prezzo

viagra na prodej

viagra prodej praha read here

is naltrexone and naloxone the same thing

naltrexone vs naloxone mechanism of action read here

claritin and early pregnancy

claritin and pregnancy test read

methyl naltrexone vs naloxone

is naltrexone and naloxone the same thing

mixing lexapro and weed

mixing adderall and weed

mixing viagra and weed

mixing lexapro and weed link

pillola cialis cosa serve

tadalafil sandoz gerarprieto.com

domperidone vidal

domperidone

loette precio

loette precio chile click

pillola cialis effetti

cialis generico

pregabaline 50mg

pregabaline beker maxhome.ca

mixing lexapro and weed

mixing zoloft and weed westshoreprimarycare.com

gabapentin and pregnancy category

gabapentin pregnancy

cialis 5 mg

cialis generikum tracyawheeler.com

viagra prodej

viagra

cialis originale

generico cialis click here

melatonin pregnancy safety

melatonin pregnancy first trimester mablogs.azurewebsites.net

viagra prodej praha

viagra

zofran pregnancy safe

zofran pregnancy fda click here

2015 cialis coupon

coupon for free cialis

naltrexone oral reviews

naltrexone reviews for weight loss click

prednisolon

prednisolone

prednisolon bivirkninger hund

prednisolon bivirkninger forsvinder xn--sorpendlerklub-sqb.dk

prozac and alcohol tolerance

prozac alcohol

buy premarin online without prescription

premarin tablets for sale

price of benicar

benicar generic alternative blog.nvcoin.com

ldm medicine

naltrexone alcoholism medication

imurel kemo

imurel pris

amitriptyline use

amitriptyline davis pdf eteam.ou.edu

otc asthma inhaler uk

over the counter asthma inhalers canada

coupon cialis

cialis coupon