1833 مورد   <<   <   1   2   3   4   5   >   >>   
مقاومت کردن کودک در برابر حمام کردن
مهر96کودک آن لاینودکان خردسال ممکن است به علت ترس از رفتن صابون در چشم‌هایشان یا لغزیدن به داخل چاهک حمام، از حمام رفتن یا شستن موهایشان تنفر داشته باشند.
ماسک بازی کودکان
مهر96کودک آن لایناستفاده از ماسک‌ها و انجام دادن بازیهای تخیلی، نیروی تخیل کودک تحریک و تقویت می‌شود.
چرا می گویند کودک عقده ای میشود؟
مهر96کودک آن لاینتوصیه اکید میشود که مادران و پدران کودک را بر سینه بفشارند تا الکتریسیته ضربان قلب والدین با ضربان قلب کودک در هم آمیخته شود و گرمی و حرارت ممحبت را لمس کنند.
تربیت کودک بردبار و مقاوم
مهر96کودک آن لاینبه کودک خود یاد دهید که به گروه خود افتخار کند و به گروه های دیگر احترام بگذارد.
درس نخواندن کودکان
مهر96کودک آن لاین
شش گام برای ارتباط موفق با فرزندان
مهر96کودک آن لاینزمان مؤثرتر برای استفاده از گوش دادن فعال هنگامی است که کودک شما مشکلی نشان می‌دهد
پنج مرحله اصلی رویکرد پرورش هیجان در کودکان
مهر96کودک آن لاینمطالعات نشان می‌دهد برای آنکه والدین بتوانند احساسات فرزندانشان را درک کنند ابتدا باید از هیجانات خودشان و فرزندانشان آگاهی داشته باشند.
روان‌‌شناسی فرزندان براساس ترتیب تولد
مهر96تبیانین‌که بچه اول، دوم یا آخر خانواده باشیم تا حدود زیادی از ویژگی‌های مشخص و ثابتی برخوردار خواهیم بود.
کودک شما مو می کشد؟!
مهر96تبیاندلايل زيادى براى اين رفتارها وجود دارد، اما واضحترين آنها اين است كه كودك فهميده كه چه كارهايى واكنش ديگران را به همراه دارد
فواید شعر خواندن برای کودک
مهر96تبیانهمه کودکان شعر را دوست دارند و از آن لذت میبرند, شعر خواندن برای کودکان فواید بسیاری دارد و باعث تقویت حافظه آن ها میشود.
     1833 مورد   <<   <   1   2   3   4   5   >   >>